Služby

 • Čištění okapů, svodů
 • Montáž velkoplošných reklam, bannerů
 • Opravy a údržba střech, komínů
 • Montáže a údržba ocelových konstrukcí
  • fotovoltaické panely
  • okapy, svody
  • lávky
  • antény
  • hromosvody
 • Zabezpečování budov, montáže ochranných sítí
 • Mytí oken, montáž bodců proti ptactvu
 • Kácení, ořezy stromů
 • Sanace skal